..:: OFERTA ::..


POMIARY ELEKTRYCZNE:

Nasza firma wykorzystując najnowocześniejsze przyrządy wykonuje wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne. Cały czas pogłębiamy i uzupełniamy naszą wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić solidną i fachową obsługę naszych klientów.
 • Pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień zgodnie z wymogami ustawy - "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 01.09.2006 r. ( Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 ); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279 2009.10.15 )]
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary stanu (rezystancji) izolacji i ciągłości obwodów
 • Pomiary uziemień ochronnych, roboczych oraz instalacji odgromowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych
 • Badania kontrolne elektronarzędzi
 • Inwentaryzacje instalacji elektrycznych
 • Badania techniczne, przeglądy oraz pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego


NAPRAWY, KONSERWACJE, MONTAŻE:

Oferujemy wykonawstwo szerokiego zakresu usług w dziedzinie napraw, konserwacji oraz montażu maszyn, i urządzeń instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych.
 • Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach ogólnych i przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych
 • Montaż, wykonawstwo, naprawy instalacji niskoprądowych: domofony, bramofony, instalacje przyzywowe i synalizacyjne
 • Montaż, wykonawstwo, naprawy instalacji antenowych naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, regulacja ustawienia anten, konfiguracja urządzeń
 • Remonty oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo i montaż rozdzielnic elektrycznych oraz tablic bezpiecznikowych
 • Wykonywanie zasileń, układanie linii kablowych oraz montaż złączy i tablic licznikowych
 • Wykrywanie i usuwanie nietypowych usterek
 • Układy automatyki i sterowania (przepompownie, bramy automatyczne, itp.)
 • Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy - SZR
 • Wykonawstwo, naprawy i konserwacje systemów monitorowania lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego


INSTALACJE, URZĄDZENIA ORAZ SYSTEMY INFORMATYCZNE:

Firma EL-STAL zajmuje się także budową nowych oraz modernizacją już istniejących sieci i systemów informatycznych.
 • Kompleksowe wykonawstwo instalacji logicznych oraz teletechnicznych w obiektach ogólnych i przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych
 • Montaż i uruchomienia oraz konfiguracja urządzeń sieciowych (routery, przełączniki) i elementów sieci
 • Instalacja i pomoc w zakresie obsługi oprogramowania
 • Instalacja, konfiguracja usług (WWW, FTP, poczta, itp.) oraz zarządzanie systemami operacyjnymi (UNIX, LINUX)
 • konfiguracja i obsługa dostępu do Internetu, dzielenie łącz internetowych
 • Doradztwo informatyczne

 
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!