Home / Automatyka bramowa. 12

Automatyka bramy przesuwno-uchylnej. Jedno skrzydło jest przesuwne, zaś drugie uchylne.

Filmy obrazujące działanie bramy są pod linkami:

Otwieranie bramy.     Zamykanie bramy.